web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Konkurs plastyczny – Wdzięczni Bohaterom Powstania Styczniowego na Suwalszczyźnie


Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach zwraca się z uprzejmą prośbą udział w Konkursie plastycznym „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych, organizowany jest przez Parafię p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.

Jego celem jest kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii związanej z Powstaniem Styczniowym.

Tematem Konkursu jest upamiętnienie 160 rocznicy powstania styczniowego, przypomnienie miejsc bitew powstańczych ich przywódców i uczestników oraz popularyzacja tego zrywu narodowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej z zakresu grafiki i malarstwa we wszystkich rodzajach i technikach malarskich i graficznych.

Zadanie odnosi się do przypomnienia i upamiętnienia miejsc, postaci i wydarzeń historycznych, związanych z Powstaniem Styczniowym na obszarze dawnego województwa augustowskiego ze stolicą w Suwałkach, znajdującym się wówczas pod zaborem rosyjskim.

W załącznikach zamieszczamy regulamin Konkursu, zawierający zasady uczestnictwa.https://suwalki.salezjanie.waw.pl/regulamin-konkursu/