web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Klub Seniora „Oratorium 60+”


“Oratorium 60+” to trzeci klub seniora, który rozpoczął działalność w Suwałkach. Seniorzy spotykać się mogą przy naszej parafii.

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu Domu Duszpastersko – Wychowawczym Salezjanów. W zajęciach w “Oratorium 60+” mogą brać udział osoby w wieku emerytalnym powyżej 60 lat. Oratorium 60+ oferuje różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia rękodzielnicze, warsztaty aktywności ruchowej, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z muzyką, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne, spotkania z przedstawicielami kultury, muzyki, służby zdrowia, psychologiem.

Zapraszamy do Klubu Seniora „ Oratorium 60+”

Poniedziałek

„Dzień spotkań w klubie z…”

Wtorek

„ Spotkanie w klubie z tematem edukacja zdrowotna i coś specjalnego…”

Środa

„ Dzień rekreacji …prozdrowotna aktywność”

Czwartek

„Wodny świat… Aquapark”

Piątek

„ Eko – Piątek dla seniora…zielone inicjatywy”

Zawsze spotykamy się w poniedziałek o godz. 9.30  planując kolejne zadania, które można przeprowadzić w następne dni tygodnia.

Kilka zdjęć ze spotkań:

Serdecznie zapraszamy seniorów.

Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Urząd Miasta w Suwałkach