web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Klub Seniora “Oratorium 60+”


“Oratorium 60+” to trzeci klub seniora, który rozpoczął działalność w Suwałkach. Seniorzy spotykać się mogą przy naszej parafii.

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu Domu Duszpastersko – Wychowawczym Salezjanów. W zajęciach w “Oratorium 60+” mogą brać udział osoby w wieku emerytalnym powyżej 60 lat. Oratorium 60+ oferuje różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia rękodzielnicze, warsztaty aktywności ruchowej, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z muzyką, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne, spotkania z przedstawicielami kultury, muzyki, służby zdrowia, psychologiem.

Oratorium 60+ otwarte jest cztery dni w tygodniu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. Zajęcia trwają 3 godziny, od 9:30 do 12:30.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zawsze spotykamy się w poniedziałek o godz. 9.30  planując kolejne zadania, które można przeprowadzić w następne dni tygodnia.

Kilka zdjęć ze spotkań:

Serdecznie zapraszamy seniorów.