web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W RÓŻANYMSTOKU

W sobotę 22 maja 2021 roku w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej Jego Ekscelencja ks. abp. Dr Tadeusz Wojda SAC – Metropolita Gdański udzielił święceń kapłańskich trzem salezjańskim diakonom: Łukaszowi Dumińskiemu, pochodzącemu z salezjańskiej Parafii w Płocku, Adrianowi Arkita, z Parafii w Kutnie Woźniakowie i Damianowi Mackiewiczowi, pochodzącemu z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach.

W uroczystości święceń prezbiteratu uczestniczyli ponadto ks. Inspektor Dr Tadeusz Jarecki, przełożony war4szawskiej Inspektorii Salezjanów, ks. Dr Piotr SDosnowski, wikariusz Inspektorialny, licznie zgromadzeni, księża Salezjanie, siostry Salezjanki, Salezjanie Współpracownicy, rodzice, rodzeństwo ministranci i młodzież.Z naszej Parafii do Różanegostoku udali się ks. Proboszcz Marek Gryn, ks. Jerzy Gabrych, ks. Michał, Słojewski, ks. Aleksander Mastalerz, Współpracownicy Salezjańscy, przedstawiciele grup modlitewnych, ministranci i młodzież z Oratorium. Wszystkich gorąco powitał gospodarz Ks. Adam Wtulich, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej.

W Homilii ks. Abp Tadeusz Wojda, nawiązując do słów Ewangelii św. Jana o dobrym Pasterzu powiedział, że dzisiejszy świat potrzebuje dobrych pasterzy; chce zobaczyć Kapłana – świadka wielkich rzeczy. (…) Tylko kapłan zdobyty przez Chrystusa, jest w stanie zdobywać innych dla Chrystusa. Kaznodzieja podkreślił, że święcenia kapłańskie są zaślubinami kapłana z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem. Kościół jako Lud Boży nieustannie doświadcza spełniania się tej prorockiej zapowiedzi i z radością za to dziękuje Bogu. Wie, że to Jezus Chrystus jest żywym, najwyższym i ostatecznym wypełnieniem Bożej obietnicy: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11). On, „Wielki Pasterz owiec”, powierzył Apostołom i ich następcom posługę pasterzy owczarni Bożej .„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21; por. 13, 20; 17, 18). Misja Jezusa pochodzi wprost od Boga i wyraża władzę samego Boga, podobnie też misja, którą mają pełnić Apostołowie i ich następcy zostaje im przekazana przez Jezusa.Bez kapłanów Kościół nie mógłby przeżywać przede wszystkim tego podstawowego posłuszeństwa, które zakorzenione jest w samym sercu egzystencji Kościoła oraz jego misji w dziejach: posłuszeństwa wobec polecenia Jezusa „idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), a także „to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19; por. 1 Kor 11, 24), czyli nie mógłby wypełniać nakazu głoszenia Ewangelii i ponawiania każdego dnia ofiary Jego Ciała, które wydał, oraz Jego Krwi, którą przelał za życie świata. Zwracając się do nowo wyświęcanych stwierdził: głoście dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, który jest Droga Prawdą i Życiem. Bądźcie świętymi szafarzami Miłosierdzia Bożego. Duch Święty wyciśnie w was specjalne znamię, które upodobni was do Chrystusa Kapłana, przez co w głównych momentach posługi będziecie działali w imieniu i w zastępstwie Chrystusa. Wielki jest dar, który otrzymujecie, i wielka tajemnica złożona w waszych rękach! Na koniec Abp Tadeusz Wojda podziękował rodzicom za dar synów dla Kościoła, a wszystkich zgormadzonych na Uroczystości święceń kapłańskich poprosił o modlitwę w intencji nowo wyświęconych kapłanów, a także o nowe i święte powołania.

Uroczystości święceń uświetnił występ chóru parafialnego i orkiestry oraz przepiękny śpiew Salezjanki nowicjuszki Patrycji Mackiewicz, siostry Ks. Damiana Mackiewicza SDB.


Podziel się tym wpisem: