web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

STAROŚĆ … CENIONA I POWAŻANA

Święty Jan Paweł II w liście do osób w podeszłym wieku pisał: – Zasługują na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego.- Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego- stwierdza Papież ukazując w ten sposób sens i głębię starości.

W tym właśnie duchu swoje lata pogodnie przeżywają członkowie klubu seniora „Oratorium 60+”, działającego pod kierownictwem ks. Proboszcza Marka Gryna w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Do klubu seniora „Oratorium 60+” zawitała dziś Maria Jolanta Lauryn, wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów.

Pani Maria mówiła o roli rad seniora działających w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, a także o potrzebie integracji różnych organizacji i środowisk wspierających osoby starsze w mieście. Na terenie województwa podlaskiego istnieje 16 rad seniorów – 8 gminnych, 7 miejskich i jedna o zasięgu wojewódzkim – Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.Suwalska Rada Seniorów, działająca przy Prezydencie Miasta Suwałk, podobnie jak inne rady, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym. Rada prowadzi działalność na rzecz poprawy życia osób starszych i wspiera proces aktywnego i zdrowego starzenia się, w szczególności poprzez działalność klubów seniora.

– Musimy tak działać, żeby starsi ludzie poczuli, że ktoś się nimi opiekuje – podsumowała swoje wystąpienie Maria Jolanta Lauryn.

Po spotkaniu wszyscy wyruszyli na 3 km odcinek “kijkowania”

Serdecznie zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 9.30


Podziel się tym wpisem: