web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

SPOTKANIE SENIORÓW Z JANEM BACEWICZEM

1 marca 2021 roku w Domu Duszpastersko – Wychowawczym Salezjanów przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3 w Suwałkach z członkami Klubu Seniora „Oratorium 60+”spotkał się Jan Bacewicz, regionalista, poeta, przewodnik turystyczny, znawca i popularyzator gwary suwalskiej.

W swoim wystąpieniu mówił o historii, zwyczajach i tradycjach Suwalszczyzny. Pan Jan Bacewicz uświadomił słuchaczom, że Suwalszczyzna jest odmienna kulturowo od sąsiednich regionów. Pierwszymi mieszkańcami ziemi obecnie zwanej Suwalszczyzną, byli Jaćwięgowie. Był to lud zachodniobałtyjski, o którym wzmianki pojawiają się po raz pierwszy w II wieku naszej ery, a jego kres jako zorganizowanej wspólnoty datuje się na koniec XIII wieku.W XVI w. na naszych terenach rozpoczęło się osadnictwo. Przybywali ludzie z Mazowsza, Prus i Litwy. Wpływy te nadały koloryt językowi regionalnemu. Jak stwierdził mówca, język nie spadł nam z nieba. Kształtował się wraz z rozwojem rozmaitych dziedzin życia. Język gwarowy był opisowym obrazem realnego świata. Ale słów nie było ani więcej ani mniej niż tyle, by nazwać rzeczywistość.Gwary nie można traktować jako języka gorszego – to jest nasz początek, nasze korzenie. Dzięki gwarze wiemy, jak kiedyś brzmiał polski język – ten najdawniejszy. Przekaz kulturowy wzbogaciły opowieści językiem gwarowym.


Podziel się tym wpisem: