web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Modlitwa przy Wigilijnym stole

Na stole świątecznie nakrytym kładziemy Pismo Święte oraz opłatki i ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole pozostawiamy wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do Wigilii. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy kolędą „Wśród nocnej ciszy” lub „Gdy się Chrystus rodzi”. Dzieci zapalają światełka na choince. Następnie ojciec lub matka rozpoczyna modlitwę:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

I zapala świecę na stole, mówiąc:

Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Czytanie Ewangelii (Łk 2,1-14)
Tekst odczytuje najstarsze dziecko:

Wstęp: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel.
Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Czytamy tekst Ewangelii umieszczony na str. 3 niniejszego Dodatku.

Po wysłuchaniu Ewangelii śpiewamy kolędę „Bóg się rodzi”.

RODZINNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają:
Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
1. Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
3. Wszystkich samotnych, chorych, biednych, głodnych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
4. Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.

Jezu, Maryjo, Józefie – Święta Rodzino z Nazaretu, opiekuj się naszą rodziną.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka:

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwórzmy nasze serca na wzajemną miłość – otwórzmy je na miłość przychodzącego ku nam Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Ojciec z matką pierwsi, a potem ze wszystkimi dzielą się opłatkiem i wszyscy składają sobie życzenia, znajdując także słowa prośby o wybaczenie sobie uraz.
Pod koniec wieczerzy śpiewamy kolędy, np. „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i inne.

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za tę wspólną, rodzinną wieczerzę, za ten błogosławiony wieczór, dziękujemy za wzajemną miłość i przypomnienie nam, że Twój Syn stał się tamtej nocy naszym Bratem i Zbawicielem. Tobie chwała na wieki. Amen.

zdjęcie poglądowe wykorzystane ze strony: niedziela.pl


Podziel się tym wpisem: